APEL DE ARTICOLE

TRIANGLE 2017, EDIȚIA A 3-a

” PROMOVAREA COOPERĂRII INTERNAȚIONALE PENTRU CONSOLIDAREA TRIUNGHIULUI CUNOAȘTERII ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, Moldova

23-24 Martie 2017

Avem deosebita onoare de a Vă invita să contribuiți cu un articol științific în cadrul celui de-al 3-lea Forumul Internațional TRIANGLE- 2017, care va avea loc în perioada 23-24 Martie 2017.

TRIANGLE 2017 oferă savanților și cercetătorilor posibilități de prezentarea și publicare ale articolelor originale, de înaltă calitate, care conțin informație științifică inovativ importantă, nepublicată anterior în alte ediții, redactate în limba engleză și română, legate de tema interacțiunii între educație, cercetare și inovație. precum:

Următoarele teme de interes sunt evidențiate (dar fără a se limita la acestea) pentru TRIANGLE 2017:

– Internaționalizarea învățământului superior și cercetării

– Rolul educației și cercetării în dezvoltarea și promovarea inovațiilor

– rolul cooperării internaționale în funcționarea triunghiului cunoașterii

– Inovarea și creativitatea ca sursă a antreprenoriatului durabil

– Economia digitală și inovațiile

Cerințe pentru autori:

– Titlu – Times New Roman 14, Bold, Centrat

prenumele şi numele autorului, însoţite de titlurile academice, instituția, E-mail – Times New Roman 12, spațiu între rânduri- 1,0, Centrat

– Abstract – 200 de cuvinte, Times New Roman 12, spațiu între rânduri -1,0

– Cuvinte cheie – 5-7 cuvinte

– Textul articolului – Times New Roman 12, spațiu între rânduri -1,0; margini ale paginii – 2,5 toate marginile; spațiu între rânduri -1,0, Abzat – 1,0

– Referinte – la sfârșitul lucrării, în ordine alfabetică după numele de familie. Times New Roman, 12, spațiu între rânduri -1,0

Lucrările acceptate vor fi publicate în Culegerea de articole a Forumului Internațional “Fostering Knowledge Triangle 2017” (versiune digitale și hârtie). ISBN 978-9975-3069-5-9; ISBN 978-9975-3069-6-6 

De asemenea, există posibilitatea de a prezenta articolul în cadrul Forumului TRIANGLE 2017, însă să fie publicat în Revista Științifică Eastern European Journal of Regional Studies. Pentru informații suplimentare cu privire la domeniile de interes științific și cerințele revistei, vă rugăm să accesați: http://csei.ase.md/journal/ 

Date importante:

20 Februarie 2017 – expedierea temei și abstractului. Puteți transmite tema și abstractul articolului Dvs la următoarea daresa de e-mail: triangle.papers@gmail.com

23-24 Martie 2017 – prezentarea articolelor în cadrul Forumului TRIANGLE 2017

30 Aprilie 2017 – Transmiterea articolului în întregime, redactat conform cerințelor de mai sus

30 May2017 – Publicarea Culegerii de articole

30 June 2017 – Publicarea Revistei EEJRS

Așteptăm să primim articolele științifice ale Dvs. și, totodată, Vă rugăm să difuzațăți apelul de articole în cadrul rețelei Dvs profesionale.