Denumirea completă: Centrul de Excelență Jean Monnet pentru Studii în Integrare Economică Europeană
Acronym: INTEGRA

Număr de Referință: 565156-EPP-1-2015-1-MD-EPPJMO-CoE Data începerii proiectului: 1 septembrie 2015
Durata: 36 luni
Beneficiar: Centrul de Studii în Integrare Europeană al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM)

Obiectiv principal:

Obiectivul major este de a accelera integrarea economică europeana a Republicii Moldova în spaţiul UE în cadrul Acordului de Asociere prin crearea unei baze de competenţe de nivel înalt academic şi profesional referitoare la studiile economice europene în Moldova.

În conformitate cu strategia ”Europe 2020” şi planurile ”Horizon 2020”, unul dintre factorii de succes pentru Europa este de a obţine mai multă inovaţie din cercetare. Unele regulamente accentuează că instituţiile de învăţământ superior joacă un rol central în crearea Europei unde influenţa cunoştinţelor acumulate poate fi măsurată în condiţii de progres economic, social şi ecologic.

Prin urmare, noi considerăm că prin intermediul proiectului INTEGRA noi putem contribui direct şi indirect la procesul integrării (comerciale, economice) al Republicii Moldova în spaţiul UE şi să reducem inegalitatea dintre ţări şi regiuni nu doar în condiţiile de educaţie şi instruire, dar şi prin intermediul cercetării, promovării cooperării, dialogului cu publicul, domeniului businessului privat şi întregii societăţi.

Obiective specifice:

 1. De a perfecționa în domeniul studiilor europene curriculumul actual al ASEM;
 2. De a dezvolta cunoştinţele grupurilor-ţintă în politica economică şi comercială a UE şi de a promova învăţarea pe tot parcursul vieţii în Moldova.
 3. De a spori vizibilitatea resurselor ştiinţifice şi rezultatele în domeniul studiilor în integrarea economică europeană;
 4. De a promova inovarea UE şi politica cercetării şi de a contribui la complementaritate între educaţie – cercetare – inovaţie în Moldova;
 5. De a disemina informaţia despre integrarea economică europeană unui public mai larg în Moldova.

Grupuri-ţintă:

 1. Studenţi ai universităţilor;
 2. Personalul academic al universităţilor;
 3. Reprezentanţii organizaţiilor de tineret;
 4. Membrii administraţiei şi organelor locale şi regionale ale comunilor autoguvernate;
 5. Cercetători tiner;
 6. Reprezentanţii organizațiilor neguvernamentale;
 7. Grupuri profesionale;
 8. Juriști independenți;
 9. Experţi în domeniile specifice din agenda proiectului;
 10. Membrii organismelor guvernamentale în domeniul integrării europene a Republicii Moldova;
 11. Jurnalişti;
 12. Publicul larg.