REZULTATE PREVĂZUTE:

 1. Funcționari publici și reprezentanți ai societății publice instruiți;

 2. Personal academic al universităților instruit și informat;

 3. Cunoștințe îmbunătățite ale tinerilor lideri despre politicile UE către Moldova;

 4. Dialog stabilit și cooperare între diferite părți cointeresate;

 5. Informație diseminată între diferite părți cointeresate în ceea ce privește programele UE în domeniul integrării europene cu accent asupra programului Jean Monnet;

 6. O web-platformă solidă care menține interesul constant și prezența proiectului atât la nivel național, regional și local în Moldova, cât și la nivel european;

 7. Cooperare extinsă între diferite părți cointeresate în domeniile educației, culturii și științei;

 8. O informație mai bună și o conștiință mai profundă a tineretului în înțelegerea viitoarelor perspective a Republicii Moldova în cadrul Acordului de Asociere UE-Moldova și tuturor politicelor relevante ale UE;

 9. Cunoștințe îmbunătățite ale părților cointeresate în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova în cadrul Politicii de Vecinătate și Parteneriatului Estic, realizările și obstacolele în Acordul de Asociere UE-Moldova și ZLSAC.

 10. Autorități naționale mai bine informate în punctele de vedere și opiniile academicienilor, tineretului, organizațiilor și instituțiilor ale societății civile;

 11. Public larg mai bine informat în domeniul tendințelor economiei UE, așa ca etapa prezentă și structura economiei UE: probleme și deosibiri ale piețelor UE; sistemul de reglare în cadrul economiei UE; tendințele dezvoltării economiei UE;

 12. Cetățeni și business organizații implicați în dialogul curent pe tema politicilor educaționale și probleme de cercetare între Moldova și UE;

 13. Parteneriat consolidat între societatea publică – academică – business – civilă;

 14. Cunoștințe sporite a populației Republicii Moldova în progresul obținut în asocierea politică a Moldovei cu UE în cadrul Politicii de Vecinătate și în progresul actual al Republicii Moldova în procesul de europenizare.